خط مشی

خط مشی2020-02-24T18:01:43+03:30

شرکت گیتی افروز پردیس خود را ملزم می‌داند به منظور تضمین کیفیت و افزایش ایمنی با تاکید بر رعایت اصل بی‌طرفی و استقلالِ بعنوان نهادِ بازرسی‌کننده، مجموعه‌ای بنا نهد، تا با نظارت بر حسن اجرای استانداردها در محصولات و خدمات مزیت رقابتی را برای آنها ایجاد کند.
بر این اساس سیاست‌ها و راهکارهای زیر، سرلوحه فعالیت‌های این شرکت می باشد:
• اطمینان از افزایش سطح رضایت‌مندی مشتری از طریق تامین رضایت‌مندی مشتری
• افزایش سطح آگاهی و شایستگی کارکنان از طریق آموزش و تلاش در جهت بهبود آن
• افزایش کیفیت خدمات بازرسی و انجام به موقع تعهدات
• بهبود مستمر سیستم ارزیابی انطباق مطابق با الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17020:2013
• کاهش عوامل مخل و مخرب بر محیط زیست