خدمات بازرسی و نمونه برداری

خدمات بازرسی و نمونه برداری2020-05-08T18:24:12+04:30
  • بازرسی باغ­ ها، مزارع، گلخانه­ ها، انبارها، سردخانه و مراکز عرضه و فروش
  • نمونه برداری وآماده سازی نمونه
  • خدمات آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشگاه­ های تایید صلاحیت شده نهادهای قانونی ملی و بین المللی